Co nas wyróżnia?

Nasze liceum funkcjonuje według wysokich, międzynarodowych standardów. Istotnym wyróżnikiem jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Staramy się poznać potrzeby i możliwości naszych podopiecznych, wspierać w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań. Uważamy, że wiedza to nie wszystko. Ważny jest zrównoważony rozwój, który umożliwia realizację indywidualnych celów. Nauka w naszej szkole przebiega w kameralnej atmosferze, w klasach liczących niespełna 20 osób. Nowoczesna baza dydaktyczna, bogaty program zajęć fakultatywnych to tylko niektóre z naszych atutów.

Stawiamy przede wszystkim na:

Innowacyjne metody i narzędzia

W codziennej pracy wykorzystujemy metody myślenia wizualnego (między innymi mapy myśli, sketchnoting, narzędzia myślenia krytycznego). Sale wyposażone w nowoczesny sprzęt audio-wizulany wzbogacają pracę na zajęciach lekcyjnych umożliwiając wykorzystanie dodatkowych pomocy, aplikacji, programów komputerowych oraz zapewniają bezpośredni dostęp do zasobów Internetowych. Nasi nauczyciele biorą udział w licznych szkoleniach i konferencjach zarówno w Polsce i za granicą, dzięki czemu mamy dostęp do najnowszych na rynku edukacyjnym materiałów i narzędzi.

Realizowanie procesu edukacyjnego w oparciu o model 4K

Komunikacja

Podstawą naszej pracy jest proces wzajemnej komunikacji. Przykładamy ogromną wagę do podmiotowego traktowania ucznia jako partnera w procesie edukacyjnym. Elementem naszego programu profilaktyczno-wychowawczego są warsztaty z zakresu komunikacji. Dla zapewnienia sprawnej komunikacji korzystamy z internetowych aplikacji, dziennika elektronicznego oraz pracy w chmurze. Komunikacja jest również elementarną częścią pracy projektowej oraz działań w grupach.

Krytyczne myślenie

Krytyczne myślenie jest jedną z najważniejszych umiejętności XXI wieku. Planując proces dydaktyczny zwracamy szczególną uwagę na rozwijanie umiejętności analizowania, kwestionowania, stawiania pytań o wiedzę, jej źródła i szeroki kontekst. W pracy indywidualnej z uczniami oraz w ramach lekcji korzystamy z narzędzi myślenia krytycznego.

Kooperacja

Współpraca i umiejętność pracy w zespole jest jedną z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji. Dlatego w trakcie zajęć lekcyjnych oraz podczas realizacji projektów bardzo często wykorzystujemy formę pracy w grupach. Wierzymy, że w taki sposób wyposażymy naszych uczniów w umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowaniu w społeczeństwie oraz w przyszłej pracy zawodowej. Stawiamy na kooperację nie tylko wśród uczniów. Nasi nauczyciele tworząc autorskie programy nauczania współpracują w zakresie tworzenia interdyscyplinarnych projektów oraz zadań rozwojowych dla uczniów, co przekłada się na efektywną realizację programów nauczania.

Kreatywność

Wykorzystywane na zajęciach metody angażują uczniów do myślenia nieszablonowego. W połączeniu z interdyscyplinarnym podejściem do nauczania prowadzą do generowania nowych pomysłów oraz indywidualnego sposobu przyswajania wiedzy. Ogromną uwagę przywiązujemy do rozwoju nie tylko w zakresie przedmiotów akademickich, ale także w ramach zajęć artystycznych. Oferujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach muzycznych, artystycznych i teatralnych, które wspierają rozwój kreatywności oraz dają przestrzeń do twórczego działania.

Tutoring

W trosce o rozwój naszych uczniów oferujemy indywidualne wsparcie w ramach tutoringu szkolnego. Celem spotkań tutorskich jest wspieranie naszych uczniów w planowaniu ścieżki własnego rozwoju oraz realizowaniu indywidualnych celów rozwojowych. Plan spotkań ustalany jest z uczniem w trakcie bieżącej pracy i dostosowany do jego potrzeb.

Mindfulness i Wellbeing

Wiemy jak istotne jest dbanie o dobrostan psychiczny naszych uczniów i nauczycieli. Zapewniamy wsparcie psychologa, mediatora. Realizujemy liczne programy i działania profilaktyczne.

W trakcie roku szkolnego organizujemy również warsztaty, na których uświadamiamy jak ważne jest dbanie o własne zdrowie psychiczne, uczymy jak korzystać z ćwiczeń z zakresu treningu uważności Mindfullness.

Wielokulturowość

Międzynarodowe Liceum Sokrates to miejsce, w którym edukację realizują uczniowie z różnych stron świata. Przebywanie w wielokulturowym środowisku otwiera młodym, ciekawym świata osobom drogę poszerzania horyzontów oraz rozwijania kompetencji językowych i społecznych. Przez ponad 10 lat naszą społeczność tworzyli uczniowie z ponad trzydziestu różnych krajów. Wierzymy, że różnorodność jest elementarną cechą otaczającego nas świata.

Międzynarodowe programy i akredytacje

Z dumą możemy się poszczycić, że jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, która posiada akredytację aż trzech najbardziej cenionych instytucji edukacyjnych na świecie.

Masz pytania?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Zachęcamy do kontaktu.