Historia szkoły

Międzynarodowe Liceum Sokrates  jest jedną z 14 placówek niepublicznych będących częścią spółki Szkoły Sokrates. Historia naszej edukacyjnej działalności sięga do roku 1989, gdy swą działalność rozpoczął Pierwszy Zespół Szkół Prywatnych. W tym roku powołano pierwszą w Polsce prywatną, niezależną szkołę niepubliczną – Liceum Menadżerskie. Stworzyliśmy szkołę, w której poza obowiązującym programem nauczania realizowaliśmy własne autorskie programy wychowawczo-dydaktyczne. Mieliśmy świadomość odpowiedzialności oraz wiarę, że tworzymy szkołę w zmieniającej się rzeczywistości dla młodzieży, która ma niepowtarzalną szansę rozwoju, która funkcjonować będzie inaczej w powstającym społeczeństwie demokratycznym, w nowych realiach gospodarki wolnorynkowej.

W roku 1990 powołaliśmy kolejne szkoły niepubliczne, dzięki czemu stworzyliśmy dzieciom i młodzieży z Bydgoszczy i okolicznych miejscowości warunki sprzyjające rozwijaniu samodzielności i niezależności w myśleniu i działaniu. Kształtowaliśmy ich odpowiedzialność za siebie i tworzoną z innymi wspólnotę. Przekazywaliśmy wartości i zasady moralne stanowiące niepodważalną bazę i siłę konieczną do rozpoczęcia dorosłego życia. Przez wszystkie lata dostosowywaliśmy programy autorskie, metody, profile kształcenia do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, demograficznych, kulturowych i politycznych, a przede wszystkim do indywidualnych potrzeb, oczekiwań oraz możliwości dzieci i młodzieży. Aby spełnić rosnące zapotrzebowanie na rozwijanie znajomości języków obcych, rozwoju kompetencji społecznych oraz doskonalenia umiejętności prowadzenia dialogu międzykulturowego w 2012 roku otworzyliśmy Międzynarodową Szkołę Podstawową, Gimnazjum i Liceum SOKRATES. Rozpoczęliśmy również starania o uzyskanie akredytacji brytyjskiej instytucji Cambridge International Education na realizację międzynarodowego programu edukacyjnego Cambridge na wszystkich etapach kształcenia. Po niespełna dwuletnim procesie przygotowawczym uzyskaliśmy pozytywną ocenę i dołączyliśmy do globalnej sieci szkół Cambridge International Schools. Ponadto w 2014 roku uzyskaliśmy również pozytywna ocenę Dependent Education Administrator Canadian DND Schools, dzięki czemu uzyskaliśmy uprawnienia do nauczania obywateli Kanady.

Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowania do wdrożenia kolejnych międzynarodowych programów kształcenia (między innymi IB oraz amerykańskiej ścieżki kształcenia Cognia) oraz uzyskania kolejnych akredytacji, które potwierdzają, iż nasza oferta edukacyjna spełnia najwyższe, międzynarodowe standardy.

Sukces jaki do dzisiaj osiągamy, opieramy na przekonaniu, iż szkoła stanowi nierozerwalną wspólnotę uczniów-nauczycieli-rodziców, a dla dobra ucznia i jego podmiotowości jest celem nadrzędnym i niepodważalnym. Jakość wykonywanej pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą jest przez cały czas dla nas procesem najważniejszym, otwartym i stanowiącym podstawę naszej działalności.

Historia w dużym skrócieNa przestrzeni lat wiele się zmieniało...

 • 1989

  Pierwszy Zespół Szkół Prywatnych

  Powołanie do życia i rozpoczęcie działalności Pierwszego Zespołu Szkół Prywatnych oraz otwarcie pierwszej w Polsce prywatnej, niezależnej szkoły niepublicznej – Liceum Menadżerskie.

 • 1990

  Otwarcie kolejnych Szkół

  Powołaliśmy kolejne szkoły niepubliczne, dzięki czemu stworzyliśmy dzieciom i młodzieży z Bydgoszczy i okolicznych miejscowości warunki sprzyjające rozwijaniu samodzielności i niezależności w myśleniu i działaniu.

 • 2012

  Powstanie Szkół SOKRATES

  Otworzyliśmy Międzynarodową Szkołę Podstawową, Gimnazjum i Liceum SOKRATES. Rozpoczęliśmy również starania o uzyskanie akredytacji brytyjskiej instytucji Cambridge International Education na realizację międzynarodowego programu edukacyjnego Cambridge na wszystkich etapach kształcenia.

 • 2014

  Dependent Education Administraotr Canadian DND Schools

  Uzyskaliśmy pozytywna ocenę Dependent Education Administraotr Canadian DND Schools, dzięki czemu uzyskaliśmy uprawnienia do nauczania obywateli Kanady.

Masz pytania?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Zachęcamy do kontaktu.