Program Cognia

Cognia (AdvancED)Matura amerykańska - American High School Diploma

Międzynarodowe Liceum Sokrates – akredytowana szkoła COGNIA jako szkoła amerykańska jest uprawniona do realizowania amerykańskiego programu nauczania. Akredytacja jest wyrazem naszego zaangażowania w ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości naszych usług. Jesteśmy zaangażowani w podnoszenie osiągnięć uczniów od ponad 10 lat oraz zapewniamy bezpieczne i wyjątkowe środowiska uczenia się. COGNIA to największa na świecie społeczność edukacyjna, obsługująca i angażująca 30 000 publicznych i prywatnych szkół oraz systemów szkolnych w ponad 70 krajach i obsługująca ponad 16 milionów uczniów, którzy w trakcie 4 lat nauki w naszym liceum muszą zaliczyć wszystkie wymagane końcowe egzaminy realizowane na podstawie amerykańskiej podstawy programowej Common Core Standards. Nasi uczniowie otrzymują amerykański certyfikat (high school diploma) akredytowany przez Norhwest Accreditation Commission (NWAC), The North Central Association Commission on Accreditation and School Improvement (NCA CASI) and the Southern Association of Colleges and Schools Council on Accreditation and School Improvement (SACS CASI). Uczniowie, którzy kończą szkołę z dyplomem amerykańskim mogą kontynuować naukę nie tylko na Uniwersytetach w USA, UK czy Polsce, ale również w wielu innych krajach. Muszą oni tylko dodatkowo zdać zazwyczaj egzamin SAT.

Egzamin SAT

Scholastic Assesment Test (egzamin SAT) to jeden z dwóch ustandaryzowanych testów dla uczniów szkół średnich w Stanach Zjednoczonych (równoważnym jest ACT). Jego wyniki są jednym z głównych czynników liczących się podczas rekrutacji na uczelnie w USA. By przystąpić do rekrutacji na amerykańskie uczelnie, należy zdać egzamin SAT 1, weryfikujący wiedzę i umiejętności z zakresu czytania ze zrozumieniem, pisania oraz matematyki, jak również testy przedmiotowe SAT Subject Test – adekwatne do kierunku studiów, na który się aplikuje. Zazwyczaj wymagane jest zdanie co najmniej dwóch SAT Subject Tests.

Nauka w programie SAT

Program przygotowań do matury amerykańskiej SAT obejmuje kompleksowo wszystkie umiejętności wymagane do zdania egzaminu. Uczeń może wybrać następujące przedmioty:

 • Maths 1
 • Biology – Ecology
 • Literature
 • Maths 2
 • US History
 • Physics / Chemistry
 • Biology – Molecular
 • World History
 • Languages (Spanish)

Egzaminy SAT

Obowiązkowe elementy egzaminu SAT 1 to:

 • Evidence-Based Reading and Writing – ta część sprawdza znajomość leksyki i umiejętność czytania ze zrozumieniem, testowana jest znajomość słownictwa oraz umiejętność zrozumienia logiki kontekstu w zdaniach, jak również wiedza z zakresu gramatyki, stylistyki i zdolności organizacyjnych w pisaniu.

 • Matematyka (Maths) – zakres zagadnień obejmuje: algebrę, arytmetykę, analizę danych, rachunek prawdopodobieństwo i geometrię. Wymagana jest znajomość anglojęzycznych terminów matematycznych i problemowego podejścia do nauk matematycznych.

Opcjonalną częścią egzaminu jest Essay, który sprawdza umiejętność literackiego pisania.

Masz pytania?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Zachęcamy do kontaktu.