Uprawnienia

Międzynarodowe Liceum Sokrates to pierwsza w Polsce szkoła z kompleksowym przygotowaniem do podjęcia studiów na najlepszych uniwersytetach w USA, Wielkiej Brytanii oraz na świecie. Oferujemy profesjonalne przygotowanie dla uczniów zdających maturę międzynarodową, która otworzy im drogę prowadzącą na studia na najlepsze zagraniczne uczelnie takie jak Oxford, Cambridge, Harvard, Yale lub Massachusetts Institute of Technology.

Międzynarodowe Liceum Sokrates jako jedyna szkoła w Polsce oferuje trzy dyplomy, każdy akredytowany jest przez jedne z najbardziej uznanych instytucji akredytacyjnych na świecie: Dyplom International Baccalaureate Organization, Amerykański Dyplom Cognia (wcześniej AdvancED) oraz Cambridge International Assessment. Dzięki tym akredytacjom nasi uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki zarówno na polskich jak i zagranicznych uczelniach.

Cambridge International Assessment

Po wnikliwym procesie weryfikacji możliwości organizacyjnych i dydaktycznych Międzynarodowego Liceum Sokrates, zakończonym audytem przeprowadzonym przez Dyrektora Cambridge International Examinations Centre, Międzynarodowe Liceum Sokrates w 2014 roku włączone zostało do globalnej sieci szkół realizujących międzynarodowe programy nauczania. Centrum Edukacji Międzynarodowej University of Cambridge jest największą na świecie organizacją stawiającą sobie za zadanie wszechstronną edukację dzieci i młodzieży całego świata. Realizacja programów Cambridge otwiera uczniom wstęp na wyższe uczelnie na całym świecie. W ocenie Uniwersytetu Cambridge Międzynarodowe Liceum Sokrates oferuje kształcenie na najwyższym światowym poziomie. Otrzymaliśmy zgodę na realizację międzynarodowych programów Cambridge IGCSE/ Cambridge AS/A Level, Cambridge AICE, Cambridge Pre-U.

Cognia

Międzynarodowe Liceum Sokrates – akredytowana szkoła COGNIA jako szkoła amerykańska jest uprawniona do realizowania amerykańskiego programu nauczania. Akredytacja jest wyrazem naszego zaangażowania w ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości naszych usług. Jesteśmy zaangażowani w podnoszenie osiągnięć uczniów od ponad 10 lat oraz zapewniamy bezpieczne i wyjątkowe środowisko uczenia się. COGNIA to największa na świecie społeczność edukacyjna, obsługująca i angażująca 30 000 publicznych i prywatnych szkół oraz systemów szkolnych w ponad 70 krajach i obsługująca ponad 16 milionów uczniów. Często zadawane nam pytanie brzmi: „Czy moja szkoła wyższa lub uniwersytet zaakceptuje mój dyplom ukończenia szkoły średniej z Sokratesa”? Odpowiedź brzmi tak! Międzynarodowe Liceum Sokrates jest akredytowane przez Cognia (wcześniej AdvancED) i North Central Association, North Central Association Commission on Accreditation and School Improvement (NCA CASI), Northwest Accreditation Commission (NWAC) oraz Southern Association of Colleges and Schools Council on Accreditation and School Improvement (SACS CASI). Agencje te są uznawane przez wszystkie departamenty edukacji w 50 stanach oraz Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że poświadczenia wydane przez akredytowane szkoły średnie są powszechnie akceptowane przez uczelnie i uniwersytety w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Uczniowie, którzy kończą szkołę z dyplomem amerykańskim mogą kontynuować naukę nie tylko na Uniwersytetach w USA, UK czy Polsce, ale również w wielu innych krajach.

International Baccalaureate Organisation

Międzynarodowe Liceum Sokrates zostało oficjalnym kandydatem Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej przez International Baccalaureate Organization (IBO) z siedzibą w Genewie. Program dyplomowy (IB Diploma) jest obecnie uważany za jeden z najlepszych dostępnych uczniom szkół średnich i stanowi bardzo dobre przygotowanie przed-uniwersyteckie, umożliwiając absolwentom dostęp do wyższych instytucji edukacyjnych na całym świecie. Jednak najcenniejszą prawdziwą wartością oferowaną przez Program Dyplomowy IB jest wszechstronna wiedza i holistyczne podejście do ucznia. Nowoczesny, dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczniów program edukacyjny, skierowany do ambitnych, młodych ludzi, preferujących twórcze myślenie, rozwój indywidualnych zdolności, przy jednoczesnym poznawaniu dziedzin wiedzy, istotnych dla współczesnego świata.

MEN

Międzynarodowe Liceum Sokrates jest szkołą prywatną o uprawnieniach szkoły publicznej. Dzięki tej akredytacji jesteśmy uprawnieni do wydawania oficjalnych państwowych świadectw i przeprowadzania państwowych egzaminów, które są organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną a przeprowadzane u nas w szkole. Wszyscy nasi uczniowie mają możliwość zdawania polskiej matury.

Masz pytania?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Zachęcamy do kontaktu.