Formularz rekrutacyjny

Szanowni Państwo,

Ze względu na rosnące zainteresowanie naszymi szkołami, w celu optymalizacji wyboru właściwej szkoły oraz klasy, postanowiliśmy wprowadzić rekrutację on-line. Proces ten pomoże i usprawni zapisanie kandydata do naszej placówki ułatwiając tym samym przygotowanie najlepszej dla Państwa oferty edukacyjnej.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia elektronicznego wniosku rekrutacyjnego.

Zapisy do Międzynarodowego Liceum Sokrates:
Kwestionariusz osobowy dziecka:
Adres zameldowania w Polsce:
Dane rodziców (prawnych opiekunów):
Uwagi o uczniu:
Wymagane zgody: