Proces rekrutacyjny

Proces rekrutacyjny składa się z następujących etapów:

1. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego na stronie szkoły.

2. Po przesłaniu formularza rekrutacyjnego kandydat wraz z rodzicami zostaną zaproszeni na spotkanie z dyrektorem szkoły, podczas którego przekazane zostaną informacje o funkcjonowaniu szkoły, realizowanych programach i organizacji nauki. Zależy nam również na poznaniu indywidualnych potrzeb i oczekiwań kandydata.

3. Kolejnym etapem jest przystąpienie kandydata do egzaminu pisemnego i ustnego z języka angielskiego, na podstawie którego określa się wiedzę, zdolności i potencjał lingwistyczny.

4. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu z języka angielskiego należy dostarczyć dokumenty kandydata, w tym opinię wychowawcy, świadectwo z poprzedniej klasy oraz wyniki ostatniego egzaminu zewnętrznego (w przypadku uczniów polskich wyniki egzaminu ósmoklasisty).

5. W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji kandydat i jego rodzice zostaną poinformowani przez przedstawiciela Szkoły oraz zaproszeni na podpisanie umowy o kształcenie.

W szkole obowiązuje opłata wpisowego w wysokości 1000 zł na cały etap edukacyjny. Jest ona podzielona na dwie części:

300 zł – opłata rekrutacyjna przed przystąpieniem ucznia do egzaminu pisemnego i ustnego z języka angielskiego. W razie rezygnacji w trakcie procesu rekrutacji lub po ogłoszeniu ewentualnego nieprzyjęcia Ucznia do szkoły opłata jest bezzwrotna.

500 zł*/ 700 zł** – wpłata w momencie przyjęcia Ucznia do naszej szkoły i podpisania umowy o kształcenie.

*Kwota obowiązuje do końca marca 2021 r.
** Kwota obowiązuje od kwietnia 2021 r.

Masz pytania?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Zachęcamy do kontaktu.