Program IB

Program IB

Sokrates International High School is  an IB World School authorized for the Diploma Programme. We share a common philosophy—a commitment to high quality, challenging, international education that Sokrates International High School believes is important for our students.

The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment. These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.

Międzynarodowe Liceum Sokrates zostało autoryzowaną szkołą  Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej przez International Baccalaureate Organization (IBO) z siedzibą w Genewie. Program dyplomowy (IB Diploma) jest obecnie uważany za jeden z najlepszych dostępnych uczniom szkół średnich i stanowi bardzo dobre przygotowanie przed-uniwersyteckie, umożliwiając absolwentom dostęp do wyższych instytucji edukacyjnych na całym świecie. Jednak najcenniejszą prawdziwą wartością oferowaną przez Program Dyplomowy IB jest wszechstronna wiedza i holistyczne podejście do ucznia. Nowoczesny, dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczniów program edukacyjny, skierowany do ambitnych, młodych ludzi, preferujących twórcze myślenie, rozwój indywidualnych zdolności, przy jednoczesnym poznawaniu dziedzin wiedzy, istotnych dla współczesnego świata.

Edukacja zazwyczaj zaczyna się w drugiej klasie liceum w klasie pre-IB, w której zapoznajemy uczniów z filozofią i wymogami programu IB DP, realizujemy elementy programów z wybranych przedmiotów, prowadzimy zajęcia z academic writing (pisanie akademickie) oraz dodatkowe zajęcia wprowadzające do teorii wiedzy (ToK) oraz CASu. Podczas tego procesu uczniowie otrzymują wsparcie koordynatora i doradcy zawodowego w zakresie wyboru przedmiotów kierunkowych. Po tym rocznym wprowadzeniu, następuje dwuletni kurs (3 i 4 klasa liceum) obejmujący sześć przedmiotów wybranych z obowiązkowych grup przedmiotowych. Każdy z uczniów wybiera 6 przedmiotów po jednym przedmiocie z każdej z poniższych grup (trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym – HL i trzy na poziomie podstawowym – SL.

Nasza oferta obejmuje następujące grupy przedmiotowe:

  • Studies in language and literature – język ojczysty (język polski, język angielski)
  • Sciences – biologia, chemia, systemy środowiskowe i społeczeństwa, informatyka, sport i zdrowie
  • Language acquisition – j. angielski, j. hiszpański
  • Mathematics – matematyka
  • Physics / Chemistry
  • Individuals and societies – historia, geografia, systemy środowiskowe i społeczeństwa, biznes i zarządzanie, psychologia, globalna polityka
  • The arts – sztuki wizualne

Dodatkowe trzy elementy nauki w systemie IB DP:

  • Theory of knowledge (ToK) – przedmiot obejmujący elementy historii nauki, historii idei i filozofii, pokazujący związki pomiędzy wszystkimi dziedzinami wiedzy i różne metody poznawcze
  • Extended essay (EE) – licząca 4000 słów praca badawcza ucznia, przygotowująca do pisania prac na studiach, umożliwiająca twórczą pracę nad własnym, interesującym ucznia tematem
  • Creativity, Activity, Service (CAS) – projekty rozwijające kreatywność, kondycję fizyczną, wrażliwość artystyczną i społeczną uczniów poprzez angażowanie się w zajęcia twórcze, sportowe i pracę na rzecz innych ludzi i otoczenia
Masz pytania?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Zachęcamy do kontaktu.

Uczniowie realizujący programy IB, stają się:

Reflective

Uczniowie są pewni siebie, pewni swojej wiedzy, nie chcą brać rzeczy za pewnik i są gotowi do podejmowania intelektualnego ryzyka. Chętnie badają i oceniają pomysły i argumenty w uporządkowany, krytyczny i analityczny sposób. Potrafią komunikować się i bronić poglądów i opinii, a także szanować opinie innych.

Risk-takers

Podejmują inicjatywę w stosowaniu umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia w celu rozpoznania i dobrania podejścia do złożonych problemów oraz podejmują rozsądne i  etyczne decyzje.

Balanced

Postępują uczciwie i szczerze, z poczuciem sprawiedliwości i szacunku dla godności jednostek, grup i społeczeństw. Biorą odpowiedzialność za swoje czyny oraz wynikające z nich konsekwencje.

Knowledgeable

Okazują empatię, współczucie i respektują potrzeby oraz uczucia innych. Czują się zobowiązani pomagać i podejmują kroki, aby wpłynąć pozytywnie na życie innych i na środowisko.

Communicator

Rozumieją jak ważne jest intelektualne, fizyczne i emocjonalne zbalansowanie, aby osiągnąć dobre samopoczucie swoje i innych.

Open-minded

Odkrywają pojęcia, idee i sprawy o lokalnej jak i globalnej wadze. Tym sposobem zdobywają głębię wiedzy i rozwijają zdolność zrozumienia w zakresie różnych dziedzin nauki.

Caring

Rozumieją i wyrażają idee oraz informacje w zdecydowany, kreatywny sposób, w więcej niż jednym języku i za pomocą wielu modeli komunikacji. Skutecznie i chętnie współpracują z innymi.

Principled

Rozumieją i doceniają własną kulturę i osobiste historie, ale są również otwarci na perspektywy, wartości i tradycje innych osób i społeczeństw. Są przyzwyczajeni do szukania i oceniania różnych punktów widzenia i chętnie wyciągają wnioski z doświadczeń.

Inquirers

Podchodzą do nieznanych sytuacji i niewiadomych z odwagą i przezornością, zachowując przy tym ducha niezależności podczas odkrywania nowych ról, idei i strategii działania. Odważnie i elokwentnie bronią swoich racji.

Thinker

Potrafią mądrze rozważyć proces uczenia się i zdobywania doświadczeń. Są w stanie oszacować zarówno swoje mocne strony jak i ograniczenia.