Z radością informujemy, że za nami kolejny (przedostatni) etap akredytacji programu IB Diploma Programme. W minionym tygodniu gościliśmy w naszej szkole dr Petera Hoebena, członka zarządu i jednego z najbardziej doświadczonych konsultantów organizacji International Baccalaureate (IB). Podczas kilkudniowej wizyty odbyły się wywiady z nauczycielami, spotkania z uczniami, rodzicami oraz weryfikacja dokumentacji i bazy dydaktycznej.
Z dumą przekazujemy wieści, iż nasza szkoła spełniła wszystkie wymagane kryteria w 100%, dzięki czemu przystępujemy do końcowego etapu weryfikacyjnego. W trakcie spotkań i rozmów z dr Hoebenem otrzymaliśmy również wiele cennych rad dotyczących wdrażania ścieżki IB Diploma Programme. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że poszerzenie naszej oferty o program IB i dołączenie do globalnej sieci szkół IB to słuszny kierunek rozwoju Międzynarodowego Liceum Sokrates.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w dotychczasowe działania związane z akredytacją, w szczególności uczniom i rodzicom za uczestnictwo w spotkaniach z dr Hoebenem. Mamy nadzieję, że wszelkie wątpliwości dotyczące programu matury międzynarodowej IB zostały wyjaśnione i będzie cieszył się on powodzeniem wśród uczniów.

We are happy to announce that the next (penultimate) stage of the IB Diploma Program accreditation is behind us. Last week, we hosted Dr. Peter Hoeben, board member and one of the most experienced consultants of the International Baccalaureate (IB) organization. During the several-day visit, there were interviews with teachers, meetings with students and parents, and verification of documentation and teaching base.
We are proud to announce that our school met all the required criteria in 100%, thanks to which we proceed to the final stage of verification. During meetings and talks with dr. Hoeben, we also received a lot of valuable advice on the implementation of the IB Diploma Program path. We have become convinced that expanding our offer with the IB program and joining the global network of IB schools is the right direction for the development of the International Socrates High School.
We would like to thank all those involved in the accreditation activities so far, in particular students and parents, for participating in the meetings with Dr. Hoeben. We hope that all doubts regarding the IB Diploma Program have been resolved and that it will be successful among students.